معرفی اداره خوابگاه ها

تعداد بازدید:۴۳۲۵۱

معرفی اداره خوابگاهها

اداره خوابگاهها یکی از مهمترین و حساس ترین اداره های تحت پوشش مدیریت امور دانشجویی بوده و وظیفه اصلــــی آن برنامه ریزی برای ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیر بومی در چهارچوب مقررات می باشد.

 

کارکنان این اداره و شماره های تماس به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام - نام خانوادگی

سمت

شماره ثابت

شماره داخلی

شماره فکس

1

علی لطفعلی زاده لاهرودی

رئیس اداره

33352367

04133393210

04133322071

2

اسماعیل جعفری

کارشناس مسئول  اداره

33352367

04133393210

 

3

رضا جبار زاده

کارشناس اداره

33352367

04133393210

 

4

خانم عینی محمدی

کارشناس مسئول  اداره

 

04133393206

 

5

خانم کیوانی

کارشناس اداره

 

04133393206

 

 
آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷