مقررات سکونت در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۱۴۴۶۳

 

زندگی در خوابگاه فرصتی است تا هنر زندگی جمعی را بیاموزیم.

  1. تمامی دانشجویان موقع تردد به خوابگاه بایستی  کارت دانشجویی  را به همراه داشته و نسبت به استفاده از دستگاه کارت خوان و کشیدن کارت خود به دستگاه جهت صدور اجازه ورود اقدام نمایند.

2-تمامی دانشجویان بایستی ضمن  احترام  به حقوق سایر ساکنین خوابگاه و اتاقهای همجوار کلیه قوانین ، مقررات و عرف موجود در خوابگاه ها را رعایت نموده و به آن پایبند باشند.

3- دانشجویان بایستی با اتمام مهلت مقرر سکونت و یا در صورت عدم نیاز به استفاده از خوابگاه ( به هر دلیل) در هر موقع از سالتحصیلی ، با مراجعه به دفتر خوابگاه و تحویل اتاق ، برگه تسویه دریافت نموده و به اداره خوابگاهها تحویل دهند ، تا نامشان از لیست ساکنینی اتاق حذف شود.

4- چنانچه دانشجویی بدون انجام تسویه حساب مبادرت به ترک خوابگاه نماید ، با توجه به اینکه واگذاری خوابگاه سالانه ( 2 ترمی ) است ، هر دو ترم به صورت بدهی در حساب دانشجو ثبت می شود و ادعای بعدی مورد قبول نخواهد بود

5- بر اساس مقررات اسکان در خوابگاه ، دانشجو تحت هیچ شرایطی امکان واگذاری اتاق خود به غیر و یا اسکان افراد غیرمجاز در اتاق خود را ندارد و در صورت اسکان دانشجوی غیرمجاز در اتاق علاوه بر فرد خاطی با سایر اعضای اتاق نیز طبق آئین نامه انضباطی رفتار خواهد شد. همچنین هر گونه جابجایی و انتقال از خوابگاهی به خوابگاه دیگر ممنوع  بوده و جابجایی اتاق در داخل خوابگاه هم حتما بایستی باید با اطلاع و رضایت مسئول خوابگاه صورت گیرد.

6- حفظ اموال شخصی در خوابگاه  به عهده خود دانشجویان می باشد.

7- با توجه به اینکه اتاق و اموال (دانشگاه) موجود در آن جزو تعهدات دانشجو بوده  و با پایان مدت اسکان همانند روز اول تحویل  گرفته خواهد شد، لذا در صورت عدم استفاده از خوابگاه بنا به هر دلیلی در هر موقع از سال تحصیلی دانشجو باید پس از تخلیه اتاق نسبت به تحویل اتاق به مسئول خوابگاه ، دریافت رسید و ارائه آن به اداره خوابگاه ها  اقدام نماید. در صورتی که دانشجو بدون تسویه و تحویل اتاق خود اقدام به ترک خوابگاه نماید با توجه به اینکه طبق لیست جزو اعضای اتاق محسوب شده ، سکونت وی همراه با جریمه برای ترم بعدی  هم به صورت خودکار تمدید شده در صورت وارد شدن خسارت به اتاق مسئولیت آن بر عهده وی نیز خواهد بود.

8- استعمال دخانیات ( سیگار، قلیان و ..) مصرف مشروبات الکلی ، و استفاده از ابزار آلات قمار و نگهداری وسایل مرتبطبا آنها ممنوع بوده و با افراد خاطی طبق مقررات کمیته انضباطی برخورد خواهد شد.

9- برای جلوگیری از بروز خطراتی از قبیل ترکیدگی لوله شوفاژ ، اتصال برق و ... وجود کلید یدکی درب تمامی اتاقهای دانشجویی و تشکلهای دانشجویی در دفتر خوابگاه الزامی می باشد.

10- هرگونه دخل و تصرف و دستکاری سیستم های مربوط به موراد تاسیساتی و ساختمانی خوابگاه از طرف دانشجویان ممنوع می باشد.

11- آوردن وسایل شخصی غیرضروری و غیر آموزشی از قبیل آلات موسیقی به خوابگاه ممنوع می باشد مگر با صدور مجوز از مدیریت های مربوطه.

12- آوردن وسایل شخصی دیگر از قبیل تلوزیون، فرش ، کامپیوتر و .. با صدور مجوز و تکمیل فرم مربوطه در دفتر انتظامات خوابگاه و تحویل یک نسخه از فرم تکمیل شده فوق  به دفتر خوابگاه امکان پذیر می باشد. بدیهی است موقع خارج نمودن وسایل شخصی مذکور اطلاع به دفتر خوابگاه و تحویل مجوز صادر شده به دفتر انتظامات الزامی می باشد.

13 - پذیرش میهمان غیر دانشجو در ایام امتحانات و یا زمانهای تعیین شده از طرف اداره خوابگاه ها اکیدا ممنوع است.

14- هر دانشجو مجاز است در ماه حداکثر به مدت دوشب با رضایت هم اتاقی  ها میهمان ( فامیل درجه یک اعم از پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و یا دانشجوی دانشگاه تبریز)داشته باشد.

15 - داشتن میهمان به غیر از موراد ذکر شده ممنوع می باشد.

16- حضور میزبان در دفتر انتظامات خوابگاه برای پر نمودن فرم شماره یک و همچنین مراجعه به دفتر خوابگاه  جهت تحویل گرفتن فرم شماره 2 به عنوان مجز تردد موقت میهمان الزامی می باشد.

       17- پذیرش بیش از دو نفر میهمان به طور همزمان برای یک اتاق مقدور نمی باشد.

        18- پذیرش میهمان در صورتی امکان پذیر است که خود میزبان ( دانشجو) در خوابگاه حضور داشته باشد.

        19 - میهمان باید تمام قوانین مربوط به خوابگاه  را رعایت نماید و مسئولیت تمامی رفتار و کردارهای میهمان به عهده میزبان می باشد.

20- اسکان در اتاقهای مخصوص میزبان صرفا برای  دانشجویان سنوات مجاز دانشگاه تبریز که میزبان ندارند ، امکان پذیر می باشد.

21- برای پذیرش میهمان مطابق بند 13 الی 20 ، مبلغ 50000 ریال ( پنج هزار تومان) برای اعضای خانواده و مبلغ 30000 ریال ( سه هزار تومان ) برای دانشجوی دانشگاه تبریز به ازاء هر شب اقامت باید توسط میزبان و یا میهمان پرداخت شود.

 22 - حفظ پوشش مناسب در داخل و محوطه خوابگاه ها از طرف دانشجویان الزامی بوده و تردد در مکانهای عمومی خوابگاه با پوشش نامناسب  و نامتعارف ممنوع است.

23- تکمیل دفتر مرخصی برای دانشجویان دختر در دفتر خوابگاه الزامی است.

24- در صورت عزیمت دانشجو به منزل اقوام بایستی هماهنگی های لازم با اداره خوابگاه ها صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آذر ۱۳۹۶