اطلاعیه ها

تعداد بازدید:۲۰۴۱۵

سماد

برنامه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریزویژه دانشجویان وخانواده آنها،کارکنان دانشگاه

راهنمای سامانه پاسگویی الکترونیک مدیریت اموردانشجویی

اداره خوابگاه ها 

اطلاعیه تمدید تسویه واگذاری خوابگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400

لیست دانشکده هایی که در خواست خوابگاه دانشجویان آنان برای نیمسال اول 400-99 تایید شده است

اطلاعیه نحوه واگذاری خوابگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای کارعملی برای نیمسال اول سالتحصیلی 400-99

فلوچارت نحوه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی دردانشگاه تبریز

فلوچات نحوه حضور دانشجویان دکتری

مراحل و زمانبندی ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه تبریز

راهنمای تشکیل گروه وثبت هم اتاقی

اطلاعیه تشکیل پرونده درسایت صندوق رفاه

 

اداره رفاه 

اطلاعیه تمدیدی ثبت نام وام ویژه دکتری پاییزوزمستان99

اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دکتری زمستان99

شرایط ضمانت وام­های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

تمدید ثبت نام وام­های دانشجویان روزانه و نوبت دوم در نیمسال اول سال­تحصیلی 1400-1399

آدرس ایمیل وشماره تلفن کارشناسان اداره رفاه

گواهی کسرازحقوق ضامن سال99

فرم وام ضروری-رویدادمواردخاص(ویژه دانشجویان روزانه)

فرم سند تعهد نامه جدید دانشجویان

نحوه درخواست وامهای دانشجویان روزانه وشهریه پرداز درنیمسال اول سالتحصیلی1400-1399

جدول نوع ومبلغ وام های دانشجویی درنیمسال اول سالتحصیلی1400-1399

آیین نامه پرداخت وبازپرداخت وامهای دانشجویی درسال تحصیلی1400-1399

اطلاعیه تسویه حساب فارغ­التحصیلان مقطع دکتری تخصصی بهره­مند از وام ویژه بانک توسعه تعاون

 

اداره تغذیه

کالری مواد غذایی استفاده شده درطبخ غذاها در سلف های دولتی دانشگاه تبریز

 

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۹