وظایف وفعالیت های اداره تغذیه

تعداد بازدید:۲۷۱۰

     وظایف و فعالیتها:

  • تهیه برنامه غذایی هفتگی، ماهانه، ایام امتحانات و ایام ماه مبارک رمضان.
  •  آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف ها براساس معیار استانداردهای مربوطه.
  • نظرسنجی از دانشجویان در مورد غذاهای توزیع شده و اعمال نظرات آنها در تهیه برنامه غذایی.
  •   کنترل و نظارت بر مواد اولیه غذایی و نحوه نگهداری آنها در انبارها و سردخانه ها.
  •  بازدید روزانه از سلفهای مرکزی برادران، خواهران، برق، دامپزشکی و مجتمع خوابگاهی شهدا و خوابگاه ولیعصر (عج) در مراحــــل آماده سازی، پخت و توزیع غذا در جهت کنترل بهداشتی و کیفی آن.
  •  محاسبه آمار غذاهای توزیع شده و تنظیم صورت وضعیت عملکرد ماهانه پیمانکاران.
  • تسویه حساب دانشجویان در شرف فارغ­التحصیلی.
  • نظارت و بازدیــد از رستوران­های خصوصی (طرح تاک).
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷