معرفی اداره تغذیه

تعداد بازدید:۸۱۲۵

 

1510246959-res.png

اداره تغذیه

این اداره با تعداد 8 نفر کارمند و 79 نفر نیروی شرکتی طرف قرارداد بخش خصوصی در راستای تأمین غذای دانشجویان به شرح زیر فعالیــــت می نماید.

رئیس اداره تغذیه:                                     رباب معصوم بگلو                                                          04133393221 

کارشناسان اداره تغذیه:                            صفیه محمد خانی- نورالدین باقرپور- حسن رجبی                      04133393221 

مسئولین سلف ها:

  •  مسئول سلف برق:                          اصغر نریمانیان
  •  مسئول سلف ولیعصر                        
  •  مسئول سلف مرکزی                       مصطفی تازیان
آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۹