رستورانهای دولتی و خصوصی زیر نظر اداره تغذیه

تعداد بازدید:۱۰۷۸۶

رستوران­های دولتی و خصوصی که زیر نظر مستقیم اداره تغذیه فعالیت می نمایند، به شرح ذیل است:

 • غذاخوریهای دولتی:
 • سلف مرکزی برادران
 • سلف مرکزی خواهران
 • سلف خوابگاه ولیعصر (عج)
 • سلف دانشکده برق ( برادران و خواهران )
 • سلف دامپزشکی ( برادران و خواهران )
 • مجتمع خوابگاهی شهداء ( 4 بلوک خوابگاه شهداء )                                             
 • رستوران های خصوصی (طرح تاک):
 • رستوران خصوصی سبحان (ویژه برادران و خواهران واقع در بازراچه دانشجویی)
 • رستوران خصوصی گلها (ویژه برادران و خواهران واقع در طبقه فوقانی سلف مرکزی برادران)
 • رستوران خصوصی کیمیا (ویژه خواهران واقع در مجتمع خوابگاهی شهدا)
 • رستوران خصوصی ریحان(ویژه خواهران واقع در پشت ساختمان مرکزی امور دانشجویان)
 • رستوران خصوصی زیتون (ویژه برادران دانشجویان  ساکن خوابگاه ولیعصر)
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۷