امور جاری

تعداد بازدید:۱۷۸۳

امور جاری

 

 1. پشتیبانی از سایت خوابگاه ها
 2. پشتیبانی از سیستم های همکاران
 3. پشتیبانی از گیت های ورود و خروج خوابگاه ها
 4. پشتیبانی دستگاه های  توزیع غذا
 5. امور مربوط به کار دانشجویی ، ثبت
 6. همکاری مرتب با مرکز فناوری اطلاعات  جهت بهبود کارکرد اینترنت در خوابگاه ها و نظارت بر آن
 7. ارسال پیامک از طریق سامانه پیامک امور دانشجویی
 8. مدیریت تنظیمات پایه  و رفع مشکلات زیر سیستم کار دانشجویی
 9. تغییر رمز عبور کاربران
 10. پاسخ گویی به مشکلات دانشجویان در خصوص مشکل ورود به سامانه و استفاده از آن
 11. فعالسازی کارت دانشجویی
 12. پشتیبانی از زیر ساخت مجازی
 13. پشتیبانی از وب سرویس ورودی و خروجی سامانه
 14. بروز رسانی سیستم مجازی تمام همکاران
 15. اعمال استثناهای واجدین شرایط
 16. تسویه حساب دانشجویان انصرافی و مرخصی
 17. پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری از وب کیوسک ها
 18. حضور غیاب الکترونیکی
 19. پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری پرینترهای همکاران و سایت ها
 20. پشتیبانی از زیرساخت سخت افزاری و سرورها
 21. پشتیبانی  و نگهداری دوربین های مدیریت و سلف ها
 22. تعریف فراخوان های اداره رفاه و تعاریف اولیه
 23. تعریف فراخوان های مربوط به انتخاب اتاق و پرداخت هزینه خوابگاه ها
 24. رفع ایرادهای پرداختی دانشجویان در حوزه خوابگاه و تغذیه
 25. بررسی مشکلات دانشجویان در درخواست وام( دانشجویانی که نمی توانند به هردلیلی وام درخواست کنند)
 26. تنظیم سندهای پرداختی کاردانشجویی

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۳۹۶