وام ودیعه مسکن متاهلی

تعداد بازدید:۲۰۱۰۸

وام ودیعه مسکن متأهلی (ویژه دانشجویان روزانه):

 

دانشجویان متاهل فاقد خوابگاه در کلیه مقاطع در مقابل ارائه اجاره نامه رسمی، قابل پرداخت می باشد.میزان این وام جزء بدهیهای دانشجو محسوب گردیده و در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوف رفاه مسترد می گردد. اسکن اجاره نامه بنام دانشجوی وام گیرنده الزامی است.

 نکات قابل توجه:

جهت بهره مندی از سقف وام  ودیعه مسکن متاهلی در شش شهر بزرگ ( در صورتیکه محل اجاره دانشجو محل تحصیل وی باشد)، حداقل پیش پرداخت ودیعه ذکر شده در اجاره نامه باید در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ 40،000،000 ریال و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ /80.000.000 ریال قید شده باشد.  مبلغ وام ودیعه مسکن متأهلی درصورتیکه اجاره نامه در سایر شهرها تنظیم شده باشد برای مقطع کاردانی و کارشناسی مبلغ /30.000.000 ریال و برای مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مبلغ /60.000.000 ریال می باشد.

 پنج شهر بزرگ عبارتند از: تهران – تبریز – اصفهان – اهواز – شیراز - مشهد

  از وام ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی می توان استفاده نمود.

وام ودیعه مسکن هنگام فارغ التحصیلی بطور یکجا تسویه حساب شده و به هیچ وجه قابل تقسیط نمی باشد.

وجه مبلغ وام پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.

درصورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می تواند از وام ودیعه مسکن بهره مند گردد.

دانشجویان متاهل موقع درخواست وام ودیعه مسکن متاهلی نباید ساکن خوابگاههای دانشجویی باشند.

 

ودیعه مسکن متاهلی مشروط به معدل بالای دانشجویان:

      دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی در صورت کسب معدل حداقل 16 و دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در صورت کسب معدل کل حداقل 5/17 حداکثر تا سقـــــف 5/1 برابر سقف مصوب از وام ودیعه مسکن متاهلی بهره مند می گردند. پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویانی که در نیمسال قبل از نیمسال تقاضای وام مشروط بوده اند، امکان پذیر نمی باشد و اسکن کارنامه کلی الزامی می باشد

مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام:

  • تحویل اصل سند تعهد محضری و 1- اصل گواهی کسر از حقوق ضامن برای ضامنین بازنشسته بغیر از بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و یا 2-کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن برای کارکنان شاغل رسمی و پیمانی و یا 3- کپی فیش حقوقی ضامن برای بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به کارشناسان اداره رفاه.
  • اعلام  شماره حساب تجارت کارت جوان به اداره رفاه و نیز ثبت شماره حساب بانک تجارت در سامانه سماد.
  • مراجعه به سامانه سماد به آدرس samad.tabrizu.ac.ir ( با استفاده از مرورگر Mozilla  و یا chrom )  و اسکن کپی صفحات مشخصات عقد نامه وکپی صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین وکپی کارت ملی زوجین و اسکن اجاره نامه بنام دانشجوی وام گیرنده و نیز اسکن کارنامه کلی و دریافت کد رهگیری ثبت وام.
  • دریافت پیام تاییدیه وام درخواستی پس از ثبت و تایید اداره رفاه.
  • دریافت پیامک تاییدیه ثبت  وام درخواستی پس از تایید اداره رفاه.
  • پیگیری ثبت و تایید وام درخواستی از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان(bp.swf.ir  ) از منوی درخواست وام ( در قسمت پایین صفحه درخواست وام مبلغ وام درخواستی پس از ثبت و تایید قابل مشاهده می شود).
  • حداقل مدت زمان انتظار از زمان درخواست وام تا زمان واریز وام به حساب دانشجویان از طرف صندوق رفاه دانشجویان، حداکثر تا 2 ماه پس از تایید وام درخواستی توسط اداره رفاه می باشد.
 
 
 
 

 

آخرین ویرایش۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷