شیوه نامه و نحوه ثبت نام وام ویژه دکتری و ضروری ویژه دکتری دانلود فرم ها

تعداد بازدید:۵۱۰۴

شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری از طریق بانک توسعه تعاون

 

ماده 1- وام ویژه دکتری:

     تسهیلاتی است که هر شش ماه یکبار با معرفی صندوق و در دوره های سه ماهه توسط بانک به دانشجویان واجد شرایط مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته (طی سنوات مجاز که حداکثر 4 سال می باشد) اعطا می شود.

ماده 2- شرایط و ضوابط عمومی

1-1) رعایت کلیه شرایط مندرج در فصل اول آیین نامه استفاده از وام های صندوق در داخل کشور الزامی است.

2-1) فهرست تأیید شده متقاضیان، سالانه در دو نوبت (اردیبهشت و آبان) از طریق صندوق به بانک ارسال می شود.

3-1) دانشجویان مشمول این دستورالعمل فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می توانند از این وام استفاده نمایند.

4-1) نظارت و تأیید مراحل پرداخت براساس مستندات مورد تأیید دانشگاه محل متقاضی صورت می پذیرد.

تبصره 1: متقاضیان، در طی فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تأیید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استاده از وام، از سرجمع 48 ماه تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد. در هر صورت سنوات مجاز دانشجویان حداکثر 4 سال بوده و صرفاً طی دوره سنوات مجازی می توانند از وام مذکور بهره مند گردند.

تبصره 2: استاد راهنما می تواند درصورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو، و یا مشروط شدن وی تقاضای اعطای وام را لغو نماید.

ماده 3- فرآیند اجرا

1-3) تکمیل فرم درخواست وام ثبت نام متقاضیان در سامانه صندوق و سماد

2-3) بررسی و تأیید درخواست متقاضیان توسط صندوق و ارائه لیست متقاضیان معرفی شده با امضاء و مهر صندوق به امور اعتباری و سرمایه گذاری برای هر دوره

تبصره: لیست متقاضیان واجد شرایط به صورت سیستمی از طریق ایجاد سامانه آنلاین صندوق به صورت روزانه پس از تأیید دانشگاه و صندوق برای شعب بانک قابل رویت خواهد شد.

3-3) در صورتی که در هر مرحله مبلغ متقاضیان معرفی شده بیش از 275 میلیارد ریال باشد، در آن صورت مطابق با مفاد تبصره ذیل بند 6-3 متن قرارداد عمل خواهد شد.

4-3) مراجعه دانشجو به شعبه مربوطه و ارائه مدارک مورد نیاز

5-3) بررسی سامانه صندوق توسط شعبه به منظور اطمیان از ثبت نام دانشجو و اخذ پرینت ثبت نام.

6-3) افتتاح حساب و اخذ استعلامات مربوطه از متقاضی (استعلام بدهی تسهیلاتی و اعتبارسنجی).

7-3) تشکیل پرونده و اخذ کلیه مدارک و تضمینات طبق ضوابط و مقررات جاری بانک.

8-3) کنترل مجدد سامانه صندوق به منظور اطمینان از عدم حذف متقاضی از لیست صندوق توسط شعبه قبل از هر مرحله پرداخت.

9-3) تکمیل وضعیت پرداخت در سامانه صندوق.

10-3) صندوق موظف است در هر کدام از مراحل چهارگانه حداکثر تا مبلغ تعهد بانک در هر مرحله (275 میلیارد ریال) نسبت به معرفی دانشجویان واجد شرایط اقدام نماید.

11-3) درصورت عدم پرداخت تسهیلات پس از گذشت 30 روز کاری از تاریخ معرفی دلایل عدم پرداخت بشرح زیر توسط شعبه در سامانه ثبت شود:

  • عدم مراجعه               - عدم ارائه ضامن معتبر            - استعلام بانکی        
  • - اعتبارسنجی                        - عدم تکمیل مدارک               - سایر موارد (باتوضیحات)

 

ماده 4- دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

1-4) دانشجویان بورسیه و دریافت کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهی معوقه به صندوق یا سیستم بانکی دارند.

2-4) افراد تحت پوشش نهادهایی نظیر بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و ...

3-4) دانشجویانی که مشروط و یا به هر دلیل انفصال از تحصیل شده باشند.

ماده 5- نحوه و میزان وام

1-5) میزان مبلغ وام مذکور به ازای هر ماه برای کلیه دانشجویان واجد شرایط مبلغ 7,000,000 ریال خواهد بود.

2-5) کارمزد وام اعطایی 4 درصد و در قالب عقد قرض الحسنه می باشد.

3-5) مبلغ وام، پس از طی مراحل بررسی و تأیید به صورت مستقیم به حساب کارت دانشجو پرداخت می گردد.

4-5) متقاضی می بایست نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهدات پیش بینی شده مطابق ضوابط جاری بانک اقدام نماید.

5-5) پراخت وام ویژه دکتری منحصراً تا نیمسال هشتم صورت می گیرد و دانشگاه موظف است از ادامه پرداخت به دانشجویان نیمسال غیرمجاز جلوگیری نماید.

6-5) چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا استاد راهنمای مربوطه و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرایط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطاء وام (موضوع این آئین نامه) متوقف می شود و صندوق موظف است مراتب را به بانک اعلام نماید.

 

 

 

ماده 6- نحوه و میزان بازپرداخت

1-6) بهره مندان از این وام ملزم می باشند حسب وضعیت تحصیلی (انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات نسبت به پازپرداخت و تسویه حساب وام دریافتی اقدام نمایند.

2-6) شروع اقساط برای کلیه دانش آموختگان حداکثر دو سال پس از فراغت از تحصیل در سنوات مجاز می باشد.

3-6) بازپرداخت وام یاد شده حداکثر معادل تعداد ماه های دریافت وام پس از اعمال تنفس مندرج در بند فوق می باشد.

4-6) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موظفند هنگام ترک تحصیل دانشجو و یا پس از فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی نامه و تحویل دانشنامه تحصیلی، نسبت به استعلام آخرین وضعیت بازپرداخت اقساط تسهیلات موضوع این قرارداد از شعبه مربوطه بانک اقدام نموده و تأییدیه بروز بودن بازپرداخت اقساط یا تسویه آن را دریافت نمایند.

تبصره: به همین منظور، صندوق رفاه دانشجویان وب سرویسی را طراحی خواهد نمود که اقساط پرداختی دانشجویان را از سیستم بانک دریافت نماید و وضعیت بدهی دانشجو را به روزرسانی نماید. در این صورت، ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیرمحصل منوط به عدم وجود بدهی سر رسید گذشته در وب سرویس مذکور خواهد بود.

ماده 5-6)  در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی مطابق قوانین بانک مرکزی اضافه و دریافت خواهد شد.

ماده 7- سایر موارد

1-7) ظرفیت پذیرش برای هر یک از شعب حداکثر 200 نفر در یک ماه خواهد بود و محدودیت مذکور ر در سامانه ثبت نام صندوق اعمال خواهد گردید.

2-7) مدت تنفس و مدت بازپرداخت برای هر یک از گروه های متقاضی (براساس سنوات مجاز) در سیستم بانک تعریف خواهد شد.

3-7) شعبه عامل صرفاً اطلاعات مربوط به ثبت نام شدگان شعبه خود را در سامانه صندوق مشاهده می نماید.

4-7) به موارد پیش بینی نشده در این تفاهم نامه براساس ضوابط و مقررات جاری بانک رسیدگی خواهد شد.

پیوست 1: مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در شعبه بانک:

الف) مدارک متقاضی:

1- درخواست کتبی (مطابق با فرم های استاندار بانک)

2- ارائه اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت دانشجویی یا معرفی نامه معتبر از دانشگاه (جهت افتتاح حساب و پرونده تسهیلات)

3- ارائه مدارک معتبر جهت احراز هویت محل سکونت دانشجو از قبیل (فیش آب یا برق یا گاز تا تصویر سند مالکیت و یا اجاره نامه، مبایعه نامه، صلح نامه قطعی محل سکونت همراه جهت احراز محل سکونت)

 

 

ب) مدارک ضامن:

1) ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی (مدارک هویتی)

2) ارائه مدارک هویت شغلی (تصویر آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق) برای کارمندان شاغل یا ارائه پروانه کسب مربوط به محل کسب و آخرین قبض آب یا برق یا گاز برای شغل های آزاد

 تبصره 1: در صورتی که ضامن یا ضامنین کارمند قراردادی با حداقل 5 سال سابقه باشند ارائه پرینت گردش حساب بانکی با مهر و تأییده بانک الزامی است.

ج) نکات مهم و قابل توجه:

1) وام گیرنده و ضامن نبایستی در سیستم بانکی دارای بدهی در سرفصل غیرجاری و چک برگشتی باشد

2) ارائه اصل مدارک وام گیرنده و ضامنین و رویت و برابر بااصل کردن مسئول تسهیلات شعبه الزامی است.

3) کلیه امضا اسناد بایستی در شعبه و در حضور مسئول مربوطه انجام و تأیید گردد.

4) ضامن با جواز کسب در صورتی مورد قبول می باشد که مالکیت محل کسب مربوطه را داشته باشد. در غیر این صورت چنانچه از طرق دیگر، اهلیت اعتباری ضامن برای شعبه احراز گردد و از مدت اجاره محل کسب حداقل 5 سال گذشته باشد، ضمانت ضامن دارای جواز کسب یا محل استیجاری بلامانع است.

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۶