راهنمای کلی نحوه ثبت نام و تقاضای وام ها

تعداد بازدید:۲۱۸۰۰
 

نحوه ثبت نام و تقاضای انواع وامها

1- مطالعه راهنمای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان از سایت www.swf.ir   از منوی بخشنامه ها و یا ثبت سایت مدیریت اموردانشجویی به آدرس :  student.tabrizu.ac.ir/fa   ( با استفاده از مرورگر Mozilla  یا  chrome  )

2- دریافت فرم سند تعهد محضری از صفحه اول سامانه سماد و یا سایت مدیریت امور دانشجویی.

3- مراجعه  به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به همراه ضامن کارمندرسمی یا پیمانی ویا بازنشسته ادارات دولتی با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی طرفین و ( اصل حکم کارگزینی یا گواهی کسراز حقوق یا فیش حقوقی ضامن ) با توجه به شرایط ضامن.

4- محضری کردن فرم تعهد محضری در دفاتر اسناد رسمی کشور .

5- تحویل اصل سند تعهد محضری و 1- اصل گواهی کسر از حقوق ضامن برای ضامنین بازنشسته بغیر از بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح و یا 2-کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن برای کارکنان شاغل رسمی و پیمانی و یا 3- کپی فیش حقوقی ضامن برای بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به کارشناسان اداره رفاه.

توجه: تحویل سند تعهد محضری تنها یکبار و در اولین نیمسال تقاضای وام تا پایان تحصیلات برای بهره مندی از کلیه وامها کافی است.

6- برای دانشجویان روزانه گشایش حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت داخل دانشگاه برای دانشجویان فاقد شماره حساب تجارت کارت جوان و اعلام شماره حساب بانک تجارت به اداره رفاه و نیز ثبت شماره حساب در سامانه سماد (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که از مقاطع تحصیلی قبلی خود حساب تجارت کارت جوان دارند در صورت فعال بودن حساب نیازی به دریافت مجدد حساب بانکی ندارند.)

توجه:دانشجویان نوبت دوم نیازی به افتتاح شماره حساب بانکی ندارند. وام شهریه به حساب دانشگاه واریز شده و بابت بدهی دانشجو منظور می گردد.

7-  مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس bp.swf.ir  جهت ثبت تقاضای وام تحصیلی و وام شهریه و مراجعه به سامانه سماد به آدرس samad.tabrizu.ac.ir  جهت ثبت تقاضای سایر  وامها.

8- دریافت پیامک تاییدیه ثبت وام درخواستی توسط دانشجو.

9- پیگیری ثبت و تایید وام درخواستی از پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir  ) از منوی درخواست وام (درقسمت پایین صفحه درخواست وام مبلغ وام درخواستی پس از ثبت و تایید قابل مشاهده می شود).

10- دریافت پیامک تاییدیه ثبت وام درخواستی توسط دانشجو.

11-  پیگیری ثبت و تایید وام درخواستی از پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان از منوی درخواست وام ( در قسمت پایین صفحه درخواست وام مبلغ وام درخواستی پس از ثبت و تایید قابل مشاهده می شود).

توجه1: شماره حساب بایستی بنام خود دانشجو بوده و مسدود وغیرفعال نباشد درغیراینصورت وام بحساب صندوق رفاه برگشت داده شده  ولی دانشجو در سیستم صندوق رفاه بدهکار خواهد شد.

توجه2: دانشجویان روزانه مرد متأهل می بایست کپی صفحه اول و دوم مشخصات عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی زوجین و فرزند را در یک صفحه A4  به اداره رفاه تحویل نمایند

توجه 3: حداقل مدت زمان انتظار از زمان درخواست وام تا زمان واریز وام به حساب دانشجویان از طرف صندوق رفاه دانشجویان، حداکثر تا 2 ماه پس از تایید وام درخواستی توسط اداره رفاه می باشد.

 
 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۶