تماس با اداره رفاه دانشجویان

تعداد بازدید:۱۸۸۶۰

 

تماس با اداره رفاه دانشجویان

آدرس اداره رفاه دانشجویان دانشگاه تبریز: 

تبریز- خیابان جام جم- بلوار 29 بهمن- دانشگاه تبریز- ساختمان مدیریت امور دانشجویی- اداره رفاه دانشجویان کدپستی 5166616471

آدرس الکترونیک/fa       www.student.tabrizu.ac.ir

 

نام امور دانشجویی دانشکده ها

نام دانشکده ها

شماره تماس

خانم صادقی

شیمی- شیمی و نفت- حقوق فنی مرند

33393211- 33361241

خانم فروغی

ریاضی- علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

33393236- 33393235-33341007

 

خانم قاسمی

مکانیک دامپزشکی الهیات فنی مهندسی میانه

33393236- 33393235-33341007

خانم شوکتی

جغرافیا- اقتصاد ، مدیریت بازرگانی - پردیس ارس

مرکزتحقیقات علوم پایه فیزیک کاربردی

33393236- 33393235- 33341007

خانم فرتاش

برق فناوریهای نوین

 33393211- 33361241

خانم تیموری

عمران-  کشاورزی مقطع کارشناسی ارشد

 33393211- 33361241

خانم اجلالی

علوم طبیعی- فیزیک- ادبیات کشاورزی و منابع طبیعی اهر

33393236- 33393235-33341007

خانم پور شریف

کشاورزی مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی

33393294- 33361241

خانم موسایی

فنی مهندسی مرند

32260003

آقای صادقی

فنی مهندسی میانه

52245970-52220131

خانم حسن زاده

کشاورزی و منابع طبیعی اهر

44237717

خانم مرندی

رئیس اداره رفاه

33393294 - 33361241

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶