اطلاعیه ها

 

 

 

اداره خوابگاه ها 

راهنمای تشکیل گروه و ثبت هم اتاقی برای کلیه مقاطع تحصیلی 

  اطلاعیه مهم درباره تعیین هم اتاقی و اتاق برای سالتحصیلی 98-97 (ویژه دختران)

  اطلاعیه مهم درباره تعیین هم اتاقی و اتاق برای سال­تحصیلی 98-97 (ویژه پسران)

اطلاعیه تمدید درخواست خوابگاه برای سال تحصیلی 98-97

آموزش درخواست خوابگاه

اطلاعیه مهم درخواست خوابگاه برای سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه تعطیلی خوابگاهها 

 اطلاعیه شماره 2 واریز اجاره بهای نیمسال دوم سال­تحصیلی 97-96 

اطلاعیه واریز اجاره بهای نیمسال دوم سال­تحصیلی 97-96

 

اداره رفاه 

آخرین مهلت ثبت نام وام شهریه دانشجویان نوبت دوم درنیمسال دوم سال تحصیلی97-96

اطلاعیه تمدید ثبت نام وام ویژه دکتری برای سه ماهه بهاروتابستان سال97

اطلاعیه ثبت نام وام ویژه دکتری به دانشجویان دکتری روزانه فعال
در نیمسال اول 97-96

اطلاعیه ثبت نام وام ضروری ویژه دکتری در نیمسال اول 97-96

آیین نامه کلی تسهیلات و شرایط ضامن 

 نحوه تشکیل پرونده و ثبت نام وامهای تحصیلی و شهریه از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه  

اداره تغذیه