وام ضروری (ویژه دانشجویان روزانه)

3- وام ضروری (ویژه دانشجویان روزانه):

وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای ذیل با مشکل مالی مواجه شده اند، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد:

وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ...)

آتش سوزی

تصادف

فوت یکی از بستگان درجه یک

بیماری

خرید عینک طبی

هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

فاکتور هزینه خرید کتب تخصصی (ویژه دانشجویان روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی)

هزینه پایاننامه تحصیلی (ویژه دانشجویان روزانه مقاطع تحصیلات تکمیلی)

ارائه فاکتور خرید تجهیزات و البسه ورزشی (ویژه دانشجویان قهرمان ورزشی)

موارد خاص (برای بیماریهای لاعلاج)

 

نکات زیر در تقاضای وام ضروری بایستی رعایت گردد:

 متقاضیان وام ضروری فقط در طول سنوات مجاز می توانند درخواست وام نمایند.

  ارائه فاکتور دندانپزشکی برای تقاضای وام ضروری مورد قبول نمی باشد.

 ارائه پیش فاکتور لوازم کمک آموزشی مورد قبول نمی باشد.

فاکتور ارائه شده توسط دانشجو بایدمعتبر ودارای مهر وامضاء فروشنده بوده و از تاریخ آن بیش از 6 ماه گذشته نباشد.

مبلغ وام ضروری تایید شده از طرف صندوق رفاه برای متقاضیان، متناسب با هزینه فاکتورهای ارائه شده توسط        دانشجو خواهد بود.

دانشجو برای هریک از بندهای مربوط به وام ضروری فقط یک نوبت می تواند وام ضروری درخواست و استفاده نماید.

وام ضروری فقط براساس جدول امتیازبندی ( پرداخت می گردد.

وام ضروری برای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مبلغ /3.000.000 ریال و برای مقطع دکتری مبلغ /5.000.000 ریال تعلق می گیرد.

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با ارائه فاکتور هزینه کتب تخصصی می توانند از وام ضروری بمبلغ /3.000.000 ریال و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی مبلغ /5.000.000 ریال بهره مند گردند. لازم به توضیح است مبلغ فاکتور ارائه شده نباید از مبلغ وام کمتر باشد.

دانشجویان ممتاز و نمونه در صورت دارا بودن شرایط دانشجویان ممتاز می توانند با مراجعه به امور دانشجویی دانشکده و تکمیل فرم وام ضروری ممتاز ونمونه و ارائه کارنامه و فرم تایید شده توسط دفتر استعدادهای درخشان از دو برابر وام ضروری بهره مند گردند

 

مدارک مورد نیاز:

اخذ فرم درخواست وام ضروری از امور دانشجویی دانشکده 

ارائه اصل سند محضری و کپی حکم کارگزینی ضامن ( یا گواهی کسر از حقوق ضامن )

ارائه برگ انتخاب واحد تأیید شده توسط آموزش دانشکده برای درخواست وام ضروری پایان نامه

تأیید معدل و واحد گذرانده توسط آموزش در فرم مذکور

شماره حساب تجارت کارت جوان شعبه دانشگاه

ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه و کپی کارت دانشجویی و صفحه اول شناسنامه در یک صفحه

ارائه کارنامه کلی  

ارائه مدرک مورد درخواست وام

فرم درخواست وام ضروری

جدول امتیاز بندی وام ضروری