نحوه تسویه حساب فارغ التحصیلان

نحوه تسویه حساب فارغ التحصیلان:

جهت تسویه حساب به اداره تغذیه مراجعه نمایید.