نحوه تسویه حساب فارغ التحصیلان

نحوه تسویه حساب فارغ التحصیلان:

فرم و امضاء تسویه حساب فارغ التحصیلان، فقط در ژتون فروشی ها صورت می گیرد و فارغ التحصیلان باید با در دست داشتن کارت دانشجویی هوشمند به این مکانها مراجعه نمایند.