وام شهریه

 

10- وام شهریه (ویژه دانشجویان پرداخت کننده شهریه – نوبت دوم):

الف: شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان:

عدم استفاده از بورس، کمک یا وام مؤسسات دیگر

دارا بودن اولویت نیاز مالی

سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر و کپی حکم کارگزینی ضامن

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای آموزشی

درخواست وام در سنوات مجاز تحصیلی

― اخذ برگ درخواست وام شهریه از امور دانشجویی دانشکده

توجه: دانشجویان متقاضی وام در هر نیمسال باید برگه درخواست وام شهریه را تکمیل نمایند و تقاضای خود را اعلام نمایند در غیر اینصورت وام شهریه تعلق نمی گیرد.

 

ب: مبلغ وام شهریه:

مقطع

سنوات مجاز تحصیلی

حداکثر مبلغ وام شهریه

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته

4 نیمسال تحصیلی

/3.000.000 ریال

کارشناسی پیوسته

8 نیمسال تحصیلی

/3.000.000 ریال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

4 نیمسال تحصیلی

/11.500.000 ریال

دکتری تخصصی ناپیوسته

8 نیمسال تحصیلی

/25.000.000 ریال

دکتری حرفه ای

10 نیمسال تحصیلی

/11.500.000 ریال

 

نکات قابل توجه :

1-وام شهریه به شماره حسابی که آموزش دانشگاه اعلام می نماید بابت شهریه دانشجو واریز می گردد.

2- مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل سالیانه 4 درصد بوده و بصورت اقساط از دانش آموخته اخذ می شود و کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روز شمار طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

 

                               4 × وام شهریه × (تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام) = کارمزد طول تحصیل

                            100                                                           365

 

3- دانشجویان انصرافی، اخراجی باید نسبت به واریز کل وامهای شهریه به صورت یکجا همراه با کارمزد آنها اقدام نمایند.

4- در صورتیکه دانشجو تا نه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل تسویه حساب نموده باشد بعد از پرداخت 10% کل بدهی برای باقیمانده بدهی همراه با کارمزد آنها دفترچه اقساط صادر می شود.

5- تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترک تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای بدهی خود همراه با  کارمزد می باشند.

6- مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصیل، ترک تحصیل ، اخراج و انصراف از از تحصیل بصورت یکجا از دانش آموخته اخذ می شود.

7- تحویل ریز نمرات و دانشنامه به دانشجویان استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

8- چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بلافاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجی و یا    فارغ التحصیلی تغییر یابد دانشگاه ملزم به برگشت وام های شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود و دانشجو باید کارمزد وامها  را پرداخت نماید.


فرم درخواست وام شهریه