وام زیارت (حج عمره یا عتبات عالیات)

وام زیارت (حج عمره یا عتبات عالیات) ویژه دانشجویان روزانه و شبانه

الف: شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان:

ارائه سند تعهد محضری الزامی است.

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی

حداکثر نیمسال های تحصیلی مجاز برای استفاده از وام به شرح ذیل:

مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی

مقطع دکتری حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی

مقطع کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته (غیر بورسیه) حداکثر 4 سال تحصیلی

ب: مبلغ وام زیارت:

میزان وام حج عمره برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) حداکثر مبلغ /5000,000 ریال می باشد.

میزان وام عتبات عالیات برای دانشجویان روزانه و نوبت دوم (شبانه) حداکثر مبلغ /3000,000 ریال می باشد

وام زیارت در طول تحصیل فقط یکبار پرداخت می گردد.

دانشجویان متأهل درصورتیکه هر دو زوجین دانشجوی یک دانشگاه باشند می توانند جداگانه درخواست وام نمایند.

دانشجویان متقاضی وام زیارت را می توانند یا برای اعزام به حج عمره یا برای اعزام به عتبات عالیات دریافت نمایند.

دانشجویان بهره مند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت می نمایند.

برای دریافت فرم وام زیارت کلیک کنید.