آیین نامه وامها

  آئین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان

الف: شرایط عمومی وام گیرندگان:

1- عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی

2- دارا بودن اولویت نیاز مالی

3- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد ( به استثناء کار دانشجویی)

4- سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر (ضامن باید کارمند رسمی، پیمانی یا بازنشسته ادارات دولتی باشد)

5- دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون دانشجویی
 

6- دانشجویان مقاطع بالاتر قبل از تقاضای هر نوع وام باید مقطع تحصیلی قبلی خود را در سیستم فاز دو صندوق رفاه دانشجویان تعیین تکلیف نموده باشند ( یعنی وضعیت تحصیلی مقطع قبلی دانشجو یا باید صدور دفترچه اقساط ثیت  شده و یا باید تسویه حساب ثبت شده باشد).

ب: شرایط آموزشی وام گیرندگان:

1- ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی (بعنوان دانشجوی تمام وقت)

2- یک نیمسال مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند.

3- دانشجویان مشروط در دو نیمسال متوالی از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدی محروم می باشند.

4- مدت استفاده از وام تحصیلی در طول تحصیل به شرح زیر می باشد:

دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (چهار نیمسال)

دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال)

دکتری حرفه ای حداکثر 6 سال تحصیلی (دوازده نیمسال)

دوره دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال)
 

انواع و میزان وامها و مدارک مورد نیاز هریک از وامها در قسمت آئین نامه وامها درج شده است.

دانشجویان گرامی جهت اطلاعات بیشتر روی " راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان " کلیک نمایند.

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی دانشجویان روزانه

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی دانشجویان شبانه

راهنمای بهره مندی از تسهیلات رفاهی دانشجویان کم بینا